Differentiëren in instructie

"Als een docent iets wil uitleggen aan de hele klas tegelijk, is het waarschijnlijk dat één derde van de leerlingen het al weet, één derde het na de uitleg gaat snappen en dat één derde nog niet aan snappen toe is. De uitleg is dan voor twee derde van de klas tijdsverspilling." (Lilian Katz, University of Illinois)Er zijn veel verschillende manieren om differentiatie toe te passen binnen de instructiefase van een les. Er zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt binnen dit hoofdstuk.

IGDI-model
Werken met het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel, ook wel het IGDI-model genoemd, kan bijdragen aan het toepassen van differentiatie binnen de instructie en de begeleiding van leerlingen (Berben, 2014).

Bron: Berben, 2014