Differentiëren in verwerking

"Ik leer het best door verschillende soorten opdrachten te maken op mijn eigen manier", (Leerling 3mavo, Pallas Athene College)

Naast toepassing van differentiatie in de instructie kan er ook gewerkt worden met gedifferentieerde leeractiviteiten binnen de verwerking om leerlingen zo optimaal mogelijk te laten leren. Binnen de verwerking kunnen er verschillen worden toegepast op het gebied van werkvorm, inhoud en opbrengst. 

Het is van belang om voorafgaand aan de les een aantal zaken vast te stellen, zoals: 
- welke leerinhouden en -activiteiten voor welke leerlingen doen er toe in de les?
- gelden de leerdoelen voor de gehele klas op per deelgroep? 
- vanuit de lesdoelen wordt vastgesteld welk materiaal (uit de methode) er wel of niet gebruikt wordt.
- welke leerlingen beheersen de stof al, welke leerlingen hebben extra oefenstof nodig en hoe zit het met bepaalde interesses of leervoorkeuren van leerlingen?