Foto: Tom Berendsen 

Data analyseren

Nadat er verschillende gegevens van leerlingen zijn verzameld, moeten deze gegevens worden geanalyseerd. Op die manier kunnen gedifferentieerde leeractiviteiten succesvol worden in gezet en kunnen bijvoorbeeld subgroepen binnen een klas ontstaan waarbij verschillende leerbehoeften of instructiebehoeften duidelijk worden. 

Er zijn een aantal hulpmiddelen in te zetten bij de analyse van deze gegevens. Deze zijn terug te vinden in de rechterkolom op deze pagina. 

De voorbeelden van de genoemde externe data-analyses voldoen aan de eisen van algemene verordening gegevensbescherming.