Leercyclus van Kolb

Kolb stelt dat leren uit een proces bestaat dat vier fasen kent (Ebbens & Ettekhoven, 2016):
1. Concreet ervaren
2. Waarnemen en overdenken (reflecteren)
3. Vormen van begrippen (conceptualiseren)
4. Beslissen en proberen (toepassen)

Kolb onderscheidt vier typen: doeners, dromers, denkers en beslissers. Deze verschillende typen behoren bij de bovenstaande fasen. In het leerproces zullen alle fasen aan bod komen, maar het startpunt van dit leerproces kan per leerling verschillen.  

Doeners: doen over het algemeen het liefst een directe ervaring op en proberen problemen op te lossen. Zij beginnen graag direct met een taak, vaak zonder een vooropgezet plan. 
Denkers: zoeken graag eerst naar verbanden en kennis die reeds aanwezig is voordat zij ergens aan beginnen. Denkers zoeken graag naar algemene regels. 
Beslissers: plannen vaak van tevoren een taak die zij gaan uitvoeren. Beslissers proberen graag dingen uit en passen zaken goed toe. 
Dromers: zij willen graag een concrete ervaring waarbij geobserveerd kan worden. Het kunstje afkijken past hier goed bij. Problemen worden vaak van meerdere kanten bekeken. Dromers hebben graag de tijd voor opdrachten.