Foto: Tom Berendsen

Toepassing differentiatie 

Differentierende leeractiviteiten kunnen op veel verschillende manieren worden toegepast in de praktijk.

 

 

In dit hoofdstuk zijn een aantal differentiërende leeractiviteiten terug te vinden waarbij gevarieerd kan worden met de inhoud, het proces en het product van het onderwijs afhankelijk van de voorkennis, interesse en het leerprofiel van de leerlingen. Deze zijn terug te vinden onder het kopje 'Toepassing differentiatie - algemeen'. 

Tevens wordt er ingegaan op de mogelijkheden van de toepassing van gedifferentieerde leeractiviteiten op de volgende verschillende gebieden: instructie, verwerking, leertijd en leervoorkeur. 

Ook worden er een aantal voorbeeldklasopstellingen gegeven die de toepassing van differentiatie in de lespraktijk kunnen ondersteunen.