Differentiatie@hetPallas

Foto: Tom Berendsen

Welkom op de site DIFFERENTIATIE@HETPALLAS
Dit schooljaar zijn we gestart met een brainstormsessie over verschillende manieren om het onderwijs binnen onze school te verbeteren. Eén van deze verbeterpunten was de toepassing van meer differentiërende leeractiviteiten binnen de lessen. Deze site is tot stand gekomen aan de hand van een verkennend onderzoek waarbij er zowel een praktijkonderzoek als een literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden naar deze toepassing van differentiatie. De focus binnen dit onderzoek lag op het onderdeel begrijpend lezen binnen het derde leerjaar van het vmbo. De informatie is terug te vinden onder de verschillende categorieën. De uitgebreide onderzoeksresultaten zijn terug te vinden onder het kopje 'onderzoek'.

Doel
Via deze site wordt beoogd zoveel mogelijk informatie uit te wisselen over de toepassing van gedifferentieerde leeractiviteiten. Al jullie ideeën, activiteiten, ervaringen, voorbeelden en overige informatie zijn daarom van harte welkom. Laat hieronder een berichtje achter zodat de informatie gepubliceerd kan worden voor andere collega's.

De hier ingevulde gegevens zullen alleen voor intern gebruik worden ingezet tot 1 juni 2019.  

Rating: 4.6666666666667 sterren
6 stemmen