Differentiatiemodel 1 (in twee groepen)

Terugblik, orientatie, uitleg
Instructie en inoefening (hele klas) Kies een instructie die gericht is op alle leerlingen met extra aandacht voor de instructiegevoelige/-afhankelijke groep
Zelfstandige verwerking instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen Verlengde instructie aan instructieafhankelijke leerlingen
Feedbackronde Zelfstandige verwerking
Evaluatie/terug- en vooruitblik