Differentiatiemodel 5 - hele taken

Differentiatie kan ook worden toegepast door te werken met hele taken (F. Janssen, 2004). In veel gevallen worden reguliere lessen opgebouwd aan de hand van deeltaken waarmee naar een eindtaak of eindresultaat gewerkt. Door deze manier van werken om te draaien kan er ook differentiatie plaatsvinden.  

Reguliere opbouw

Opbouw reguliere lessen Wie doen er mee?
Les 1: deeltaak 1 Alle leerlingen (wellicht in groepen)
Les 2: deeltaak 2 Alle leerlingen (wellicht in groepen)
Les 3: deeltaak 3 Alle leerlingen (wellicht in groepen)
Les 4: deeltaak 4 Alle leerlingen (wellicht in groepen)
Les 5: hulp naar behoefte Geselecteerde leerlingen
Les 6: eindtaak

Wanneer een docent aan de begin van een termijn een hele taak introduceert kan er gemakkelijk op verschillende wijzen en niveaus gewerkt worden. De leerlingen kunnen bij de uitwerking hulp naar behoefte ontvangen: aanpaksuggestie en strategieën, vereenvoudigde uitleg, extra uitleg, verlengde instructie, begeleide inoefening of voorbereidende deeltaken. 

Omgedraaide opbouw

Omgedraaide lesopbouw Wie doen er mee?
Les 1: uitleg gehele taak Alle leerlingen
Les 2: hulp naar behoefte Geselecteerde leerlingen
Les 3: uitleg deeltaak Geselecteerde leerlingen
Les 4: uitleg deeltaak Geselecteerde leerlingen
Les 5: uitleg deeltaak Geselecteerde leerlingen
Les 6: eindtaak