Differentiatie: leervoorkeur

"Ik vind het niet fijn om met computers te werken, ik schrijf het liefst alles op." (Leerling 3mavo, Pallas Athene College, 2018)

Er is veel discussie over het bestaan van verschillende leervoorkeuren en leerstrategieën. Sommige bronnen vermelden zelfs dat leerstijlen niet bestaan (Visser, 2017). Toch zien veel docenten dat er onder leerlingen veel verschillende voorkeuren bestaan wat betreft verwerking en opbrengst. Kennis over leervoorkeuren kan daarom bijdragen aan het leren begrijpen waarom de ene leerling anders werkt dan de andere leerling (Berben, 2014). De bestaande theorieën kunnen als achtergrondkennis meegenomen worden in de toepassing van differentiatie. 

Aan de rechterzijde van deze pagina zijn een aantal bestaande theorieën over leerstijlen en leervoorkeuren opgenomen.