IGDI-model

Aan de basis van het IGDI-model (het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel) ligt het activerende directe instructiemodel, ook wel het ADI-model genoemd. Dit model ziet u aan de rechterzijde van deze pagina. Binnen het ADI-model staat de docent centraal. Hij draagt de informatie over, activeert leerlingen en biedt structuur. Als docenten werken volgens het ADI-model kan dit volgens Marzano (2015) zorgen voor een effectieve leeropbrengst. Echter is er binnen dit model nog geen differentiatie opgenomen. Deze differentiatie is toe te passen in een gewenst moment binnen het ADI-model. Dit kan bijvoorbeeld in de instructie, verwerking of uitleg. Hier is meer informatie over te vinden binnen het hoofdstuk 'Toepassen van differentiatie'.