Foto: Tom Berendsen

De groepen kunnen worden aangeduid aan de hand van een bepaalde kleur. Groep Blauw werkt hierbij bijvoorbeeld zelfstandig, groep Oranje krijg eerst instructie en gaat daarna pas aan de slag en groep Paars krijgt een uitgebreide instructie waarbij de stof stap voor stap met hen worden doorgenomen. (De Loor, 2017)

Leerlingen clusteren
Wanneer de gegevens van leerlingen zijn verzameld en geanalyseerd, kan de klas in groepen verdeeld worden. Het is het meest effectief om de klas in twee of drie groepen te verdelen. Meer groepen mag natuurlijk ook, als dit werkbaar is. 
Een groepsindeling kan gemaakt worden aan de hand van verschillende zaken. Er kan hierbij gedacht worden aan een groepsindeling aan de hand van: 
1. een objectief criterium, zoals een 'pretest', formatieve toets, een opdracht aan het begin van de les, cijfers die zijn behaald voor toetsonderdelen of een leervoorkeurentest; 
2. de keuze van de docent, gebaseerd op waarnemingen of observaties van bijvoorbeeld gedrag, samenwerkingsvaardigheden, leervoorkeuren of ondersteuningsbehoeften van leerlingen;
3. de eigen keuze van leerlingen, waarbij leerlingen vrijheid krijgen in de keuze of zij extra uitleg willen en wie niet, of op welke wijze zij lesstof willen verwerken, of ze een andere of moeilijkere opdracht willen, of zij gebruik willen maken van ondersteunend lesmateriaal etc. 
(Berben, 2014)

Sommige docenten vragen zich af of het werken in groepen niet stigmatiserend werkt. Uit ervaring van docenten blijkt dat dit niet zo hoeft te zijn, zolang er maar een toelichting wordt geboden aan de leerlingen (Gaarthuis, Admiraal en Geisink, 2017).