Differentiatiemodel 2 (in drie groepen)

Terugblik, orientatie, uitleg
Zelfstandige verwerking instructieonafhankelijke leerlingen Instructie en inoefening instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen
Zelfstandige verwerking instructiegevoelige leerlingen Verlengde instructie aan instructieafhankelijke leerlingen
Feedback Feedback Zelfstandige verwerking
Evaluatie/terug- en vooruitblik