Foto: Tom Berendsen 

Onderzoeksresultaten 

Deze website is gebaseerd op de resultaten van een verkennend onderzoek waarbij de volgende hoofdvraag centraal stond: 


‘Op welke manier(en) kunnen differentiërende leeractiviteiten, die het begrijpend leesniveau van de leerlingen in vmbo-3 op het Pallas Athene College verbeteren, worden ingezet?’,

Het onderzoek was tweedelig en bestond uit zowel een praktijkverkenning als een literatuurverkenning. 
Het praktijkonderzoek was gericht op de leerlingen en de docenten van het derde leerjaar van het vmbo. Er hebben maar liefst 63 leerlingen uit verschillende vmbo-klassen meegewerkt aan het onderzoek.
Tevens zijn er 17 docenten, lesgevend aan deze doelgroep, bereid geweest om mee te werken aan de verkenning. De respondenten zijn bevraagd over de toepassing van differentiatie waarbij de focus op het begrijpend lezen heeft gelegen. De onderzoeksresultaten zijn, op verzoek van collega's, gepresenteerd aan de rechterkant van deze pagina. 

Naast het praktijkonderzoek heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. De gebruikte bronnen zijn terug te vinden in de literatuurlijst. Interesse in de gehele uitwerking van het onderzoek? 
Laat dan hier je e-mailadres achter.