Doelen bepalen

Het is belangrijk om voorafgaand aan de toepassing van differentiatie de lesdoelen te bepalen. De verwerking kan hier op worden aangepast. Ook is het belangrijk om na te gaan over er met convergente of divergente differentiatie gewerkt gaat worden: 
- Convergente differentiatie: de minimale lesdoelen zijn leidend en gelden voor alle leerlingen. De weg naar deze lesdoelen kan verschillend zijn. De verschillen vinden vooral plaats in de instructie, begeleide inoefening of verwerking. Deze vorm wordt toegepast op het Pallas Athene College. 
- Divergente differentiatie: het onderwijs is meer afgestemd op de individuele leerling. Er wordt per leerling een persoonlijk leerroute doorlopen inclusief passende en individuele leerdoelen.

 

Om differentiatie toe te passen binnen de verwerkingsfase van de les, is inzicht in lesdoelen van belang. Naast het overzicht van de bestaande leerlijnen en onderwijsdoelen kunnen onderstaande vragen helpen om lesdoelen inzichtelijk te krijgen: 

 1. Wat zijn mijn inhoudelijke lesdoelen voor deze les en deze klas? 
  - Wat kunnen de leerlingen na deze les toepassen? 
  - Wat weten de leerlingen na deze les?
  - Wat begrijpen de leerlingen na deze les? 
 2. Wat wil ik deze les bereiken qua proces? 
  - Ligt de focus op samenwerkingsvaardigheid, individueel werk, kennismaking of toepassing etc.
 3. Welk(e) minimale lesdoelen stel ik voor de instructieafhankelijke groep?
 4. Welk(e) minimale lesdoelen stel ik voor de instructiegevoelige groep?
 5. Welk(e) minimale lesdoelen stel ik voor de instructieonafhankelijke groep?
 6. Is het nodig om te differentiëren in de inhoud van de lesstof die aangeboden wordt?
 7. Is het nodig om te differentiëren in de soorten werkvormen die aangeboden worden?
 8. Is het nodig om te differentiëren in de opbrengst bij leerlingen?