Leerstijlen van Vermunt

Jan Vermunt stelt dat de manier waarop leerlingen denken over leren samen met hun motivatie wat betreft het leren resulteert in een bepaald leergedrag. Binnen dit leergedrag onderscheidt hij vier verschillende leerstijlen: de betekenisgerichte leerstijl, de reproductiegerichte leerstijl, de toepassingsgerichte leerstijl en de ongerichte leerstijl (Ebbens & Ettekhoven, 2016).

Betekenisgerichte leerstijl: hierbij is de leerling intrinsiek gemotiveerd en is er sprake van leergedrag dat ontstaat uit persoonlijke interesse en plezier. Deze leerlingen kunnen leerstof goed structureren en zetten zich in om stof goed te begrijpen. Deze leerlingen kunnen hun eigen leerproces reguleren en stellen vragen. 
Reproductiegerichte leerstijl: deze leerlingen zetten zich vooral in op het kunnen reproduceren van leerstof. Te leren stof wordt vaak tot in detail bestudeerd en de meest voorkomende motivatie is het behalen van een goed cijfer of het behalen van het diploma. Het opnemen van de leerstof leidt niet altijd tot begrip hiervan. |
Toepassingsgerichte leerstijl: hierbij leert de leerling omdat hij of zij gemotiveerd is deze kennis toe te passen in de praktijk binnen of buiten de school. De leerlingen hebben behoefte aan praktische stappenplannen, voorbeelden of strategieën. 
Ongerichte leerstijl: hierbij is er geen sprake van een duidelijke leerstijl of een duidelijk leerdoel. Deze leerlingen kunnen vastlopen in het leren en er wordt meestal geleerd omdat anderen dat van de leerling verwachten.