Differentiatiemodel 3 (combinatieklas)

Er wordt in het voortgezet onderwijs geregeld gewerkt met combinatieklassen of dakpanklassen. Er kan binnen deze groepen gewerkt worden aan verschillende onderwerpen of opdrachten tegelijkertijd. Het onderstaande model kan bijdragen om inzicht te krijgen in de activiteiten per lesfase waarbij differentiatie wordt toepast. Er kan gewerkt worden met een gecombineerde instructie en verschillende uitwerkingen (voorbeeld 1) of er kan gewerkt worden met een splitsing van instructie en begeleiding (voorbeeld 2).  

Voorbeeld 1

Terugblik, orientatie, uitleg (5 minuten)
Klassikale instructie en inoefening
Zelfstandige verwerking Verlengde instructie aan instructieafhankelijke leerlingen groep 1 en 2
Zelfstandige verwerking Instructie en inoefening groep 2 (10-15 minuten) (indien nodig, eventueel alleen instructieafhankelijke leerlingen)
Feedbackronde Zelfstandig werken
Feedbackronde
Evaluatie/terug- en vooruitblik

Voorbeeld 2

Terugblik, orientatie, uitleg (5 minuten)
Instructie en inoefening groep 1 Zelfstandig werken groep 2
Zelfstandig werken groep 1 Feedbackronde
Zelfstandig werken groep 1 Instructie en inoefening groep 2 (indien nodig, eventueel alleen aan instructieafhankelijke leerlingen)
Feedbackronde Zelfstandig werken/feedbackronde
Evaluatie/terug- en vooruitblik