Differentiatiemodel 3 (Excelleren)

Binnen de toepassing van differentiatie moet er niet alleen gekeken worden naar de leerbehoeften van de zwakkere en gemiddelde leerlingen. Het is ook belangrijk om de sterkere leerlingen uitdaging te bieden. Er kan daarom in de les ruimte gemaakt worden om deze leerlingen instructie, begeleiding en feedback op eigen niveau te geven binnen een les. In het onderstaande model is een voorbeeld van deze toepassing te vinden. De leerlingen werken tijdens de les zelfstandig aan een opdracht of casus en zij krijgen binnen de zelfstandige werktijd van de overige leerlingen een eigen instructie, feedback, procesbegeleiding. 

Voorbeeld 

Terugblik, orientatie, uitleg (5 minuten)
Zelfstandige verwerking instructieonafhankelijke leerlingen Instructie en inoefening aan instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen
Zelfstandige verwerking Zelfstandige verwerking instructiegevoelige leerlingen Verlengde instructie aan instructieafhankelijke leerlingen
Feedbackronde Zelfstandige verwerking instructiegevoelige leerlingen
Feedbackronde
Evaluatie/terug- en vooruitblik