Datamuur 
Een hulpmiddel bij de analyse van leerlingsgegevens is de datamuur. Hierbij wordt er voornamelijk gewerkt met gegevens op het gebied van resultaten of prestatie. In de datamuur worden de toetsgegevens van de leerlingen van bijvoorbeeld een bepaalde periode ingevoerd. Door met kleuren te werken kunnen de scores van de leerlingen inzichtelijk worden gemaakt. Groen is goed, oranje is gemiddeld en rood in onvoldoende. Op deze manieren kunnen leerlingen gemakkelijk ingedeeld worden in subgroepen en kan deze verdeling ook inzichtelijk gemaakt worden voor leerlingen (Berben, 2014).