Leerdoelen en evaluaties analyseren 

Er kan interessante informatie over leerlingen naar voren komen door leerdoelen en/of evaluaties van lessen, taken of projecten te analyseren. 

Door te werken met rubrics kan er gemakkelijk in kaart worden gebracht op welke onderdelen de leerling goed of minder goed functioneert. Er kan inzichtelijk worden gemaakt of leerlingen leerdoelen behalen. 

Leerlingen kunnen over het algemeen zelf goed aangeven welke zaken zij al beheersen en op welke onderdelen of gebieden zij hulp nodig hebben. 

De gegevens die ontstaan uit de lesdoelcontroles en/of lesevaluaties kunnen in kaart geworden gebracht aan de hand van een tabel of grafiek. Op deze manier worden de verschillende leerbehoeften binnen een groep inzichtelijk. Ook kunnen leerlingen op deze manier gemakkelijker geclusterd worden indien dit is gewenst. 

Een voorbeeldrubric en een voorbeeld van een evaluatieanalyse aan de hand van leerlingevaluatie zijn terug te vinden in de rechterkolom van deze pagina.