Toetsen analyseren 

Er kan veel informatie over leerlingen verkregen worden door toetsen te analyseren. Het gaat bij deze analyse niet alleen om het behalen van voldoendes en onvoldoendes. Door gericht naar de toetsvragen te kijken, kan er bepaald worden waar leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben op welk gebied. 

 

Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende modellen en methoden zoals RTTI en OBIT om toetsen te analyseren. Deze staan in de rechterkolom van deze pagina beschreven. 


Learning analytics 

Onder deze term valt het verzamelen en analyseren van de toetsgegevens van leerlingen via digitale middelen, instrumenten en programma's. 
Data kan sneller en in sommige gevallen nog specifieker worden geanalyseerd wanneer leerlingen met digitale programma's aan lesmateriaal werken. Alledaagse verwerkingsoefeningen kunnen hierdoor analyseerbaar worden. Een voorbeeld hiervan is het programma Muiswerk. Er kan aan de hand van de gegevens van de leerlingen direct differentiatie toegepast worden. Wel is het, met ingang van de nieuwe privacywet, van belang om na te gaan wat er met de verzamelde gegevens van de leerlingen gebeurt.