Observaties analyseren 

Om zoveel mogelijk informatie uit observaties te halen, wordt er aangeraden om te werken met observatieformulieren (Ebbens & Ettekhoven, 2014). In sommige gevallen kan er gebruikgemaakt worden van "vrijere" evaluaties. 

Door na iedere observatie de hoofdpunten te noteren, kan er zoveel mogelijk informatie inzichtelijk gemaakt worden. Op deze manier wordt de kans op verwarring van gegevens en het vergeten van informatie verkleind. 

De hoofdpunten kunnen worden geordend en omgezet worden naar centrale evaluatievragen. Tevens kan er worden nagegaan welke zaken overeenkomsten en welke zaken verschillen vertonen met het basisdoel van een les. 

Vragen die kunnen worden gebruikt bij het analyseren van observatiegegevens zijn:
- Welke knelpunten worden er ontdekt in de gegevens? Dit kunnen ook knelpunten zijn die een leerling zelf naar voren brengt.
- Welke positieve punten vallen er op binnen de observatie?
- Welke ideeën heeft een leerling zelf over de verbetering van kennis, vaardigheden, aanpak of lesmateriaal?
-  Probeer na te gaan of leerlingen in het geval van knelpunten of problemen deze problemen vaker en op andere gebieden tegenkomt en probeer mogelijke oorzaken te achterhalen. Hierbij kunnen ook resultaten voor andere vakken bekeken worden. Ga ook na wat leerlingen wellicht hebben gedaan om eventuele problemen op te lossen. 
- Beschrijf ook de manier waarop leerlingen met bepaalde lesstof of vaardigheden aan de slag gaan. Welke aanpak hanteren zij?