Magister

Via het programma Magister worden er veel gegevens en achtergrondinformatie van leerlingen verzameld. Hierbij gaat het om resultaatgegevens, maar ook over gedragsgegevens. Door Magister te raadplegen, kan er interessante informatie naar boven komen over leerlingen. Zo kunnen de resultaten per vak vergeleken worden met andere vakken en kan er inzicht verkregen worden op het gebied van inzet of werkhouding van bepaalde leerlingen.

Deze informatie kan geanalyseerd worden aan de hand van tabellen en of grafieken. Deze worden door het programma automatisch aangereikt. De mogelijke ondersteunings- of leerbehoeften van leerlingen kunnen hierdoor inzichtelijk gemaakt worden.