Soorten differentiatie

Interne en externe differentiatie
In het voortgezet onderwijs wordt er in eerste instantie extern gedifferentieerd door de onderverdeling in verschillende niveaugroepen binnen scholen. Er wordt van externe differentiatie gesproken wanneer dit wordt toegepast buiten de klas of groep. Leerlingen worden hierbij dus ondergebracht in verschillende klassen of groepen op grond van belangstelling, begaafdheid of resultaten. Een voorbeeld hiervan is de plusklas op school.
Interne differentiatie vindt plaats in de klas of groep en de toepassing hiervan is met de invoering van het passend onderwijs enorm toegenomen. Binnen één groep leerlingen zitten er verschillende leerlingen met verschillende leerniveaus en onderwijsbehoeften. 

Convergente en divergente differentiatie
Volgens Berben (2014) bestaan er twee verschillende vormen van differentiatie: divergente en convergente differentiatie. Bij divergente differentiatie wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerling. De leerling volgt hierbij een eigen leerroute met bijpassende leerdoelen op maat. Bij convergente differentiatie wordt er vanuit gegaan dat de gehele groep dezelfde doelen behaalt. De minimale lesdoelen zijn dus voor de gehele groep gelijk en de verschillen zitten voornamelijk in de instructie, begeleide inoefening en in de verwerking. Er zal binnen dit onderzoek verder worden ingegaan op de toepassing van convergente differentiatie, omdat dit het best past binnen het onderwijssysteem van het Pallas Athene College.

Rating: 0 sterren
0 stemmen