Groepsplan

De indeling van subgroepen in de klas, kunnen weergeven worden in een groepsplan. Dit is een handig instrument om de instructiebehoeften van leerlingen in kaart te brengen. Met behulp van een groepsplan wordt er planmatig gewerkt op basis van de verschillen tussen leerlingen in de klas. 

In het groepsplan kan er naast een verdeling in subgroepen op basis van leerlingprestaties ook gewerkt worden met de verwerking van allerlei andere gegevens, bijvoorbeeld uit eigen observaties. Ook zaken als concentratievermogen, leervoorkeuren of tempoverschillen kunnen binnen het plan verwerkt worden.