Rubrics

Er kan veel informatie gehaald worden uit toetsen waarbij er wordt gewerkt met zogenaamde rubrics. Er wordt steeds vaker gewerkt met rubrics bij de beoordeling van vaardigheden en competenties in het onderwijs. Dit zijn beschrijvingen van bepaalde (deel-)vaardigheden of eindproducten waarbij verschillende voorwaardelijke criteria zijn uitgeschreven.

De rubrics worden gebruikt door de leerlingen ter zelfreflectie en door docenten ter beoordeling. 
Rubrics kunnen de beheersing van zelfreflectie, het behalen van leerdoelen en dus bepaalde kennis of vaardigheden van leerlingen makkelijk inzichtelijk maken (Knevel, 2017).