Woordenschat

Het niveau van de woordenschat van de leerlingen speelt een belangrijke rol binnen het begrijpend leesniveau. Leerlingen kunnen teksten soms beter begrijpen als zij de betekenis van de moeilijke woorden in een tekst helder krijgen (Robbe, 2012). 

Lastige woorden kunnen worden opgehelderd aan de hand van een gesprek in de klas. Ook kunnen de leerlingen aan de slag met een woordenlijst. Deze kan zowel door de docent als door de leerling zelf woorden opgesteld. Leerlingen kunnen proberen woordbetekenissen te achterhalen door 'woordraadstrategieën' toe te passen. Hierbij onderzoeken de leerlingen in welke context het woord gebruikt wordt. Ze zoeken in de tekst naar mogelijke voorbeelden, synoniemen, uitleg of tegenstellingen. Ook kunnen de leerlingen proberen te achterhalen wat de betekenis van een woord is door goed naar het woord te kijken. De leerlingen kunnen betekenissen ook opzoeken in een woordenboek (Vorenkamp e.a., 2012).