Woordweb maken

Een woordweb is een schema waarbij allerlei woorden aan elkaar gekoppeld worden op papier. Deze koppeling vindt ook in het brein plaats en daarom is dit een effectieve manier om voorkennis te activeren (Marzano, 2015). Er wordt inzichtelijk gemaakt welke kennis er al aanwezig is over een bepaald onderwerp. 

Een woordweb kan zowel op papier als digitaal worden uitgewerkt. Handige tools hiervoor zijn: 
- www.mindmeister.com/nl
- www.woordwolk.nl