Tekstsoort en tekstdoel bepalen

Om tot een goed begrip van een tekst te komen, is het belangrijk om goed voor ogen te hebben met voor een soort tekst je te maken hebt. Ook is het belangrijk om te weten wat het tekstdoel is (Bonset, e.a., 2014). 

Door te bepalen met wat voor een soort tekst en met welk tekstdoel je te maken hebt, wordt er een eerste inschatting gemaakt van een tekst. Leerlingen kunnen zich op deze manier vast voorbereiden op de inhoud en de structuur  van een tekst. Voorkennis kan worden geactiveerd. Door deze activatie kan nieuwe kennis aansluiten bij reeds bestaande kennis en dit leidt in veel gevallen tot een beter begrip van een tekst (Robbe, 2012).