Begrijpend lezen - leertijd

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid. Binnen veel vakken wordt er een beroep gedaan op de leesvaardigheid van de leerlingen. Het is daarom belangrijk om ook rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op dit gebied (Bonset, e.a., 2014). Er kan op diverse manieren worden ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen.

Tempodifferentiatie
Door tempodifferentiatie toe te passen kan er aangesloten worden bij leerlingen die verschillen in leertempo. Dit kan door de hoeveelheid oefeningen of opdrachten aan de leerlingen aan te passen: de één krijgt meer opdrachten te verwerken en de ander minder. Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen hierbij bijvoorbeeld alleen aan de slag met de basisteksten. De sterkere leerlingen werken ook de verrijkingsopdrachten uit. 
Ook kan tempodifferentiatie worden toegepast door een maximale tijdsbesteding aan te geven. Hierbij maken alle leerlingen dezelfde opdracht, maar er is een maximale tijdsbesteding. Alles wat de leerlingen niet af krijgen, hoeven ze niet af te maken. Het is echter wel belangrijk om dit niet van te voren te melden. Op deze manier kan er inzicht verkregen worden in het tempo van de leerlingen (Berben, 2014).

Preteaching/Flipping the Classroom 
Bij preteaching krijgen de leerlingen voorafgaand aan de daadwerkelijke les al informatie. Het doel van preteaching is dat leerlingen een gelijker startniveau hebben aan het begin van de les. Preteaching is goed in te zetten om toe te komen aan niveauverschillen op het gebied van begrijpend lezen. Door (lange) teksten voorafgaand aan een les beschikbaar te maken voor de zwakkere lezers kunnen zij zich beter voorbereiden op de les. Op deze manier is er minder tijd nodig in de les om de tekst te verwerken en kan er sneller actief gewerkt worden met de lesstof. Ook kan er op deze manier een bijdrage geleverd worden aan de activatie van de voorkennis. Aan de hand van video's, voorspellende of oriënterende opdrachten voorafgaand aan de les kunnen leerlingen zich vast voorbereiden op de inhoud van de les (Marzano, 2015).