Flipping the classroom

Differentiatie kan worden toegpast door 'Flipping the classroom', in te zetten . Met deze term wordt er ingespeeld op het feit dat de tijdbesteding op school en thuis omgedraaid worden. 
De klassikale kennisoverdracht die normaal in het klaslokaal plaatsvindt wordt nu thuis uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van video's, informatieve websites of andere vormen van online instructie bij de leerlingen thuis, een uitwerking van instructie op papier of een onderzoek van de leerlingen zelf. 

Het toepassen van de lesstof en het oefenen van vaardigheden gebeurt vervolgens in het klaslokaal zelf. Dit kan een bijdrage leveren aan de toepassing van differentiatie doordat de docent een leerling direct kan helpen of kan sturen. De leerling hoeft niet te wachten met zijn vragen tot de volgende les. 

Bron: Gerstein, 2011