Projectmatige werkvormen

Differentiërende leeractiviteiten kunnen ook worden toegepast binnen projectmatige werkvormen in de klas. Hierbij valt te denken aan een langdurig of vakoverstijgend project, werken met verschillende casussen of het uitwerken of het onderzoeken van een bepaald probleem. 

Leerlingen werken hierbij in groepjes samen aan een casus of een project. Het is van groot belang om de groepssamenstellingen in de gaten te houden en vooraf groepsdoelen of individuele doelen voor leerlingen in kaart te brengen. Deze kunnen per groep worden opgesteld, maar ook per individuele leerling.