Peer tutoring 

In een klas kan differentiatie worden toegepast door peer tutoring in te zetten. Binnen deze werkvorm ondersteunen de leerlingen vooral elkaar. De leerlingen werken in tweetallen en soms in grotere groepjes. Hierbij is de mix tussen het beheersingsniveau van de leerlingen belangrijk. Er moeten namelijk duo's of groepjes gevormd hebben waarbij leerlingen die bepaalde kennis of vaardigheden al onder de knie hebben ondersteuning bieden aan leerlingen die hier nog hulp bij nodig hebben. De docent heeft binnen deze werkvorm een coachende rol. 

Peer tutoring is op meerdere manieren in te zetten bijvoorbeeld bij het werken in verschillende niveaugroepen. Zo kan er binnen de klas gewerkt worden drie niveaugroepen waarbij de eerste groep ondersteuning krijgt van de docent, de tweede groep past peer tutoring toe en de derde groep werkt zelfstandig aan verrijkende leerstof.