Hoekenwerk 

In een klas kan differentiatie worden toegepast door hoekenwerk in te zetten. 
Binnen deze werkvorm kunnen leerlingen zowel zelfstandig als individueel en/of in groepsverband diverse opdrachten uitvoeren op vaste plekken in de klas. Hier worden zogenaamde hoeken voor opgesteld die zijn gekoppeld aan vaste thema's of bepaalde samenwerkingen.

Door de toepassing van hoekwerk kan het voor zowel leerling als docent er overzichtelijk worden welke mogelijkheden een les te bieden heeft doordat er in verschillende groepen bijvoorbeeld aan verschillende taken of thema's gewerkt kan worden. Ook kan op deze manier makkelijk verlengde instructie worden gegeven aan een bepaalde 'hoek' of 'groep'.