Geïndividualiseerde taken

In een klas kan differentiatie worden toegepast door te werken met geïndividualiseerde taken per leerling of per groep leerlingen. Leerlingen kunnen hierbij worden ingedeeld aan de hand van bijvoorbeeld het beheersingsniveau van bepaalde lesstof, voorkeur voor een leerstijl of persoonlijke keuze. 
De leerlingen krijgen herhalingsstof of verdiepingsstof aangeboden. Verdiepingsstof kan hierbij worden gekenmerkt door een hoge moeilijkheidsgraad, maar ook door zaken zoals aansluiten bij de persoonlijke interesse van leerlingen. Ook kan leerstof op een eigen tempo worden doorlopen. Tevens kan de leerstof op verschillende manieren worden                                                                                         aangeboden waardoor deze kan aansluiten op de leervoorkeur van leerlingen.