Flipping the classroom - model & toepassing

Voor de toepassing van 'Flipping the classroom' wordt veelal gebruik gemaakt van het onderstaande model van Gerstein (2014). Dit model verdeelt de zogenaamd geflipte les in vier verschillende fasen. 

Fase 1
Om alles zo duidelijk mogelijk te krijgen en om alle informatie voor alle leerlingen helder te krijgen is het belangrijk om een gezamenlijke start te maken. Op deze manier kunnen de leerlingen uiteindelijk zelfstandig aan het werk gaan. Ook is het in de eerste fase van belang om de leerlingen nieuwsgierig te maken zodat er daadwerkelijke interesse voor het onderwerp ontstaat. Dit kan leerlingen helpen in hun zelfstandige verwerking binnen deze manier van werken. 
Fase 2
Binnen deze fase starten de leerlingen zelfstandig met de instructie. Zij gaan dus verder met het opdoen van kennis in hun eigen tijd. Deze instructiefase zou normaal gesproken in het klaslokaal plaatsvinden. Voor deze geflipte instructie kan gebruik gemaakt worden van zelfgemaakte video's waarin uitleg wordt gegeven, maar er kan ook gewerkt worden met een instructie op papier, artikelen, informatie van een website of bestaande video's van collega's  of experts. 
Fase 3
In de derde fase werken de leerlingen de inhoud uit fase 1 en 2 uit. Dit doen zij met activerende opdrachten waarop een beroep gedaan wordt op zelfstandig denken van de leerlingen. Er kan gewerkt worden met verschillende activiteiten binnen een groep. De docent heeft binnen deze fase meer tijd om individuele aandacht aan leerlingen te schenken dan ik het traditionele onderwijsniveau. Het is belangrijk om leerlingen binnen deze fase te stimuleren om vragen te stellen en samen te werken met klasgenoten. De interactie die hierbij ontstaat, is erg leerzaam.

Fase 4
In de laatste fase wordt beoogd de leerlingen nog een stapje verder te brengen dan het toepassing van inhoud of bepaalde vaardigheden. Door de expertise van de docent en de interactie met de leerlingen kunnen leerlingen gestuurd worden om complexere problemen of opdrachten op te lossen. Dit kan worden gestimuleerd door het aanreiken van individuele begeleiding of het geven van feedback. 

 

Bij de toepassing van 'Flipping the classroom' zijn de volgende zaken erg belangrijk: 
- Zorg dat je leerlingen het materiaal kunnen bereiken. Controleer altijd van tevoren of alle leerlingen in een bepaalde groep thuis de mogelijkheden hebben om te werken met deze werkvorm. Zorg er altijd voor dat leerlingen eventueel op school het materiaal kunnen opvragen. 

- Zorg dat je leerlingen weten hoe ze naar educatieve video's, programma's of films moeten kijken. Deze zaken zijn immers anders te bekijken dan cartoonfilms. Door regelmatig samen in de klas naar educatieve programma's te kijken en deze na te bespreken kunnen leerlingen oppakken hoe zij naar zulke programma's kunnen kijken.
- Zorg dat de filmpjes niet te kort en niet te lang zijn. Leerlingen vinden het over het algemeen lastig om hun aandacht lang bij één onderwerp te houden. Het is daarom vaak beter om gebruik te maken van meerdere kortere filmpjes dan één heel lang filmpje. 

- Zorg voor een plan wanneer blijkt dat leerlingen niet naar je video hebben gekeken. Zoals er altijd wel leerlingen zijn die hun huiswerk niet maken, zijn er ook leerlingen die zich niet voorbereiden op de les binnen dit concept. Zorg ervoor dat je een aantal zaken inbouwt zodat je hier zicht op krijgt. Zo kun je leerlingen bijvoorbeeld aantekeningen laten maken bij het filmpje en deze aantekeningen kun je controleren. Ook kun je de leerlingen vragen of een samenvatting laten maken bij een bepaalde video of ander materiaal. Tevens kun je leerlingen verplichten om een vraag te stellen over de inhoud van het lesmateriaal. Deze vraag dient als 'toegangskaart' voor de les. Ook is het belangrijk om de betreffende leerling(en) het belang van de voorbereiding op de les te laten inzien. Ze hebben immers weinig aan de lessen zonder voorbereiding.