Contractwerk

In een klas kan differentiatie worden toegepast door te werken met contracten. Hier gaat het opstellen van een persoonlijk handelingsplan aan vooraf. Contractwerk is een activiteitenplan op maat voor iedere leerling individueel of voor een groep leerlingen. De activiteiten worden vastgelegd in een contract. Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk met de activiteiten en zij kunnen zelf bepalen in welke volgorde taken worden afgelegd en hoeveel tijd zij aan welke opdracht spenderen.