Co-teaching 

In een klas kan differentiatie worden toegepast door co-teaching in te zetten. Co-teaching staat voor het lesgeven voor twee docenten binnen één les en kan voor een waardevolle toepassing van differentiërende leeractiviteiten zorgen. Echter, is dit in veel gevallen moeilijk toepasbaar binnen de dagelijks lespraktijk. 

Bij co-teaching geeft één docent les en assisteert de tweede docent of geven de twee docenten parallel les. Een andere variant is dat de twee docenten afwisselend lesgeven.

Er bestaan verschillende vormen van co-teaching. Een aantal voorbeelden zijn:
- Observerende co-teaching: hierbij heeft de ene docent les en observeert de andere docent. Hierdoor kunnen zowel leerlingen als lesgevende docent geobserveerd worden en dit kan een bijdrage leveren aan de input van differentiatie of de verbetering van de lesinhoud aan de hand van feedback aan de docent. Ook kan er meer inzicht ontstaan in het leerproces van de leerlingen.

- Assisterende co-teaching: hierbij geeft de ene docent les en loopt de andere docent rond in de klas en deze kan leerlingen individuele hulp aanreiken. Ook kan er bij deze vorm gewerkt worden met verschillende (niveau-)groepen waarbij de assisterende docent extra uitleg of verrijking kan bieden aan bepaalde leerlingen. 

- Parallelle co-teaching: hierbij geven beide docenten les over dezelfde lesinhoud aan een opgesplitste groep. Deze vorm van co-teaching is ideaal voor de toepassing van differentiatie omdat het tempo en de activiteiten kunnen worden aangepast aan de hulpvragen van de leerlingen. 

- Station co-teaching: hierbij wordt de leerinhoud over een bepaald onderwerp verdeeld in verschillende delen (stations). De leerlingen doorlopen ieder station zelfstandig of met behulp van de leraren. Op deze manier kunnen activiteiten, tempo en hulp aansluiten op de behoeften van de individuele leerlingen. 

- Alternatieve co-teaching: hierbij geeft de ene docent les aan een groot deel van de groep en geeft de andere docent tegelijkertijd les aan een kleiner deel. Op deze manier kan er gerichte hulp en ondersteuning worden geboden, maar ook uitdaging en verrijking. 

- Complementaire co-teaching: hierbij begeleiden beide docenten het volledige onderwijsproces voor de gehele groep. De docenten kunnen elkaar versterken door hun expertise. Ook kunnen leerlingen op deze manier meer individuele aandacht ontvangen (Cools, 2016).