Werkvormen en Kolb

Doen Denken Beslissen Dromen
Brainstormen Vragen stellen Experimenteren Film/video bekijken
Nadoen Debatteren Toepassingsopdrachten Verslag schrijven
Mindmaps maken Observeren Project ontwerpen Brainstormen
Samenwerken Schrijven Discussiƫren Mindmaps maken
Interviewen Literatuur bestuderen Check in duo's Nadoen
Excursie Analyseren Onderwijsleergesprek Collage maken
Quiz of spel spelen Samenvatten Schema's invullen Evalueren
Quiz of spel ontwerpen Lezen Schema's maken Intervisie
Practicum Modelling door docent Concepten Casuswerk
Vragen beantwoorden Directe instructie
Video met vragen