differentiatiemodel in combinatieklas - praktijkvoorbeeld 

IGDI-stappen Wie doen er mee?
1. Terugblik: terughalen van de informatie over de vorige les (criminaliteit). Een korte herhaling van de stof uit de vorige les. Op het bord komen een aantal vragen te staan en de leerlingen beantwoorden deze in een woordweb. De gehele klas: havo + mavo
2. Oriƫntatie: Er wordt gezamenlijk een filmpje bekeken van 'Blik op de weg'. Hierin begaan automobilisten allerlei verkeersdelicten. De leerlingen bekijken wat er misgaat. Aan de hand van een klassengesprek worden de delicten besproken. Er wordt besproken welke straffen de bestuurders gehad zouden hebben en wat de mening van de leerlingen hierover is. De gehele klas: havo + mavo
3. Uitleg: Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt er uitleg gegeven over verschillende soorten en vormen van criminaliteit. Er wordt veel aandacht besteed aan het verschil tussen overtredingen en misdrijven. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen zware criminaliteit en veelvoorkomende criminaliteit. De gehele klas: havo + mavo
4. Instructie en inoefening: samen met de mavogroep gaat de docent het onderwerp verdiepen. Er wordt gewerkt met veel verschillende voorbeeldsituaties om de leerstof te verduidelijken. Mavo (de havogroep werkt zelfstandig aan de opdracht 1 tm 6)
5. Verlengde instructie, begeleide inoefening en zelfstandige verwerking: de mavogroep gaat de opdrachten uitwerken. De eerste twee opdrachten worden gezamenlijk gemaakt waarbij de docent begeleid. De overige opdrachten maken zij zelf. Als deze groep aan het werk is, wordt er gecontroleerd of alles bij de havogroep goed loopt. De docent helpt bij eventuele problemen. Mavo: samen en zelfstandig, havo: zelfstandig, vragen stellen
7. Evaluatie/afsluiting (terug- en vooruitblik): Aan de hand van een quiz wordt de lesstof getest. De leerlingen beantwoorden vragen zoals: welke soorten criminaliteit zijn er? welke soorten misdrijven zijn er? De gehele klas: havo + mavo