differentiatiemodel in drie groepen - praktijkvoorbeeld 

IGDI-stappen Wie doen er mee?
1. Terugblik: in een Prezi-presentatie zien de leerlingen allerlei begrippen staan. Ter activering van de voorkennis worden willekeurige leerlingen aangewezen om de betekenis van de begrippen te noemen. Niet alle begrippen hoeven behandeld te worden. Alle leerlingen
2. Oriƫntatie: Er wordt benoemd dat er al veel leerlingen zijn die veel over het onderwerp weten. Om die reden wordt er in groepen met een lesbrief gewerkt vandaag. Samen worden de zaken uit hoofdstuk 3 nog even doorgenomen. Alle leerlingen
3. Uitleg: Aan de hand van de Prezi wordt de opdracht uitlegd. Afspraken en regels worden doorgenomen. De leerlingen weten wie met welke opdracht aan de gang moet gaan er wat er te doen staan wanneer zij klaar zijn. Alle leerlingen
4. Instructie en inoefening: Groep Blauw krijgt extra uitleg van mij. Dit gebeurt aan de hand van een opdracht in de lesbrief en ondersteunend materiaal in de Prezi. Groep Groen mag meeluisteren indien nodig maar van hen wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag gaan. In hun lesbrief bevinden zich een aantal hulpkaarten. Groep Oranje gaan zelfstandig aan het werk. Groep Blauw: instructie, Groep Groen: zelfstandig met keuze tot meeluisteren, Groep Oranje: doet niet mee met de instructie en de inoefening
5. Verlengde instructie en begeleide inoefening: Samen met team Blauw worden de eerste opdrachten samen met de docent gemaakt. De oefenopdrachten worden ook direct nagekeken. Groep Blauw
6. Zelfstandige verwerking: tijdens de zelfstandige verwerking loopt de docent aan de hand van een vaste route door het lokaal. Zo kunnen leerlingen vragen stellen en kan de docent zien of zij goed op weg zijn. Groep Oranje werkt al zelfstandig, Groep Groen ook en Groep Blauw werkt nu ook zelfstandig
7. Evaluatie (terug- en vooruitblik): Wat vonden de leerlingen van de les? Wat hebben zij geleerd? De leerlingen mogen op elkaar reageren en de leerdoelen worden gecontroleerd. Alle leerlingen