Literatuurlijst 

- Aarnoutse, C. (2017). Begrijpend lezen: meer dan strategieën. Geraadpleegd op 15 mei 2018 via https://didactiefonline.nl/artikel/begrijpend-lezen-meer-dan-strategieen
- Berben, M. (2014). Differentiëren in te leren! Amersfoort: CPS.
- Bonset, H., Boer, M. de, Ekens, T. (2014). Nederlands in de onderbouw. Bussum: Coutinho
- Elsinghorst, R. (2014). Differentiatie in de klas op het Udens College. Master Thesis Educational Science and Technology. Geraadpleegd op 12 april 2018 via
http://essay.utwente.nl/66630/1/Elsinghorst%20R.%20-%20S0126292%20-%20masterscriptie.pdf
- Donk, van der C. & Lanen, van B. (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho.
- Fullan, M. & Germain, C. (2009). Passie en kracht in schoolontwikkeling. Middelburg: Bazalt.
- Gaarthuis, F., Admiraal, W., Geisink, M. (2017). Ik ga differentiëren. Praktisch handboek voor docenten in het voortgezet onderwijs. Santpoort-Noord: Multiga Onderwijsontwikkeling & Publishing.
- Geerts, W. & Kralingen, van R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho
- Gerstein, J. (2011). Model Flipping the Classroom. Geraadpleegd op 3 juni 2018 via
https://www.leraar24.nl/flipping-the-classroom/
- Hajer, M. en Meestringa, T. (2015) Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho
- Hoogveld, B., Noordman-Janssen, A., & Merriënboer, van, J. (2017). Innovatief onderwijs ontwerpen. Groningen: Noordhoff Uitgevers
- Knevel, R. (2017). Taxonomieën zijn hot en handig. Geraadpleegd op 18 mei 2018 via
https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf
- Loor, de. O. (2017). Differentiëren: Small, Medium, Large. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
- Linthorst, T.R. & Glopper, de, K. (2014). De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken. Geraadpleegd op 15 mei 2018 via
http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=616665
- Pallas Athene College (2018). Missie en visie van het Pallas Athene College. Geraadpleegd op 27 maart 2018 via
https://www.pallasathenecollege.nl/missie-en-visie/
- Petersen, P. (2016). Handboek online markting. Amsterdam: Adfo Books
- Robbe, R. (2012). Begrijpend lezen. Groningen: Noordhoff.
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2018). Passend onderwijs. Geraadpleegd op 14 juni 2018 via
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs
- Nieuwsbegrip (2018). Algemene handleiding Nieuwsbegrip. Geraadpleegd op 18 april 2018 via
https://static.nieuwsbegrip.nl/uploads/basismaterialen/handleidingen/Algemene%20Handleiding%20Nieuwsbegrip_apr2018.pdf
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho
- Timmerman, K. (2018). Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren. Leuven: Uitgeverij Acco.
- Tule, SLO (2018). Referentiekader taal en rekenen geraadpleegd via
http://www.slo.nl/ariadne/loader.php/projects/slo/leerplan/site/vmbo_onderbouw/nederlands/nederlands/inhouden/leerlijnen/doorlopende_leerlijn_nederlands_po-vmbo__001/leesvaardigheid_001/leerplan.poster.leerlijn.pdf op 16 mei 2018.
- Visser, J. (2017). Waarom we de ‘dromers, denkers en doeners’ uit het onderwijs moeten verbannen. Geraadpleegd op 2 mei 2018 via
https://decorrespondent.nl/6197/waarom-we-de-dromers-denkers-en-doeners-uit-het-onderwijs-moeten-verbannen/492370241-51cd584e espondent.nl/6197/waarom-we-de-dromers-denkers-en-doeners-uit-het-onderwijs-moeten-verbannen/492370241-51cd584e