Visgraat

Deze klasopstelling biedt dezelfde structuur en mogelijkheden voor de docent als de traditionele opstelling, maar deze opstelling is meer gericht op zelfstandig werken. De leerlingen kunnen zich nog tot elkaar richten, maar door de grotere afstand tussen de medeleerlingen kunnen sommigen zich ook beter concentreren op hun eigen werk.