Traditioneel

De meeste klaslokalen staan in de traditionele klasopstelling. Hierbij staan de tafels in rijen van drie 
en zitten de leerlingen in tweetallen naast elkaar. Deze opstelling geeft je als docent de mogelijkheid
om een vaste looproute te hanteren tijdens de begeleiding van leerlingen. Dit zorgt voor structuur en 
voorspelbaarheid. Zowel zelfstandig werken als werken in tweetallen is mogelijk in deze opstelling.