Groepjes

Groepjes in de klas kunnen overzicht bieden over verschillende (niveau-)groepen. Door deze klasopstelling in te zetten, wordt de interactie tussen leerlingen vergroot. Het is minder geschikt wanneer leerlingen individueel aan het werk moeten gaan. 

Om een nieuwe les rustig te starten kunnen de leerlingen in het voorgaande lesuur aan het eind van de les de tafelgroepen vast klaarzetten.