Carrousel

Deze klasopstelling is goed inzetbaar wanneer je binnen een les gebruik wil maken van verschillende werkvormen zoals: zelfstandig werken, werken in tweetallen met de mogelijkheid tot overleg, werken in groepjes of activerende werkvormen. 
Ook is dit een prettige opstelling om leerstof op verschillende manieren te herhalen door leerlingen door te laten draaien van de ene naar de andere deelopstelling. 
Tevens kun je als docent aan de hand van deze carrouselopstelling fysiek onderscheid maken tussen (niveau-)groepen in je klas.