U-vorm

Deze opstelling word ook wel de ringopstelling genoemd. Deze klasopstelling nodigt uit tot meer interactie en discussie, omdat leerlingen in een kringvorm zitten. Ze kunnen elkaar hierdoor beter zien een aankijken.
Ook kan deze klasopstelling goed worden ingezet binnen differentiatie. Door gebruik te maken van een binnen- en buitenring. Oftewel een dubbele U-opstelling. De leerlingen die meer zelfstandig aan de slag kunnen, nemen plaats in de buitenste ring en de leerlingen die behoefte hebben een meer instructie of andere begeleiding nemen plaats in de binnenste ring. 

De klasopstelling bevordert de onderlinge interactie en je staat als docent meer in de klas, dan voor de klas. Wel is het belangrijk om er rekening mee te houden dat deze opstelling minder geschikt is voor frontaal onderwijs. De leerlingen aan de zijkanten kunnen het bord niet goed zien.