Format Groepsplan

Format groepsplan
Word – 12,8 KB 1180 downloads

In het bovenstaande format is er gebruik gemaakt van een indeling in drie subgroepen:
1. De instructieafhankelijke leerlingen: deze leerlingen hebben moeite om zonder extra hulp de lesdoelen te behalen. Ze vinden de lesstof of opdrachten moeilijk, zij hebben bijvoorbeeld een onvoldoende gehaald, of zij hebben van nature behoefte aan extra begeleiding van de docent. 
2. De instructiegevoelige leerlingen: deze leerlingen vormen de middenmoot. Met de normale instructie van de docent kunnen zij goed aan de slag. 
3. De instructieonafhankelijke leerlingen: deze leerlingen hebben minder tot geen behoefte aan instructie van de docent. Ze beheersen de lesstof al goed en/of zij kunnen zelfstandig aan het werk. Zij hebben vaak behoefte aan verdiepings- of verrijkingsstof. 

Wanneer er wordt gedifferentieerd op basis van de instructiebehoeften in drie groepen (deze kunnen nog wel wisselen in samenstelling), dan kan de indeling hiernaast worden gehanteerd. Daarnaast kunnen de groepen per vaardigheid of les verschillen. Een leerling zal namelijk niet bij iedere vaardigheid instructieafhankelijk zijn, etc. 

 

De indeling hoeft dus niet in iedere les gehanteerd te worden. Differentiatie is een middel om in te spelen op de verschillen tussen leerlingen een is geen doel op zich.