Sneeuwballen


De leerlingen noteren op een A4'tje wat zij hebben geleerd. Op het teken van de docent maken zij van hun A4'tje een prop en gooien deze door de klas. Iedere leerling pakt een prop papier vouwt deze open en noteert of de doelen van deze les zijn behaald. Opnieuw wordt er weer een prop van het papier gemaakt en op het teken van de docent worden de 'sneeuwballen' weer door de klas gegooid. Iedere leerling pakt weer een nieuwe prop papier, vouwt deze open en noteert nu eventuele tips en tops op wat betreft de les/lesinhoud. Eventueel kunnen er nog meer rondes worden ingezet waarbij er bijvoorbeeld specifieke tip voor de docent of voor de individuele leerlingen worden gegeven. Tijdens de laatste ronde gooien alle leerlingen alle 'sneeuwballen' naar de docent. Door deze werkvorm kunnen leerlingen bewust nadenken wat ze hebben gedaan, wat ze hebben geleerd, hoe zij dit kunnen toepassen en welke mogelijke verbeterpunten er zijn. Dit kan ook weer leiden tot interessante informatie voor de docent.