Meten is weten 


Leerlingen vullen een leeg schema van een thermometer of barometer in om terug te blikken op bepaalde oefeningen, lesstof en of vaardigheden. Hierbij kunnen zij met een kleurtje bijvoorbeeld aangeven of zij bepaalde kennis en/of vaardigheden al goed of in mindere mate beheersen. 
De nabespreking of de uitwerking is hierbij belangrijk. Waarom schaalt de leerling zich op een bepaalde manier in en welke zaken zijn er nodig om tot verbetering te komen? Welke onderwijs- of leerbehoeften zijn er?