Evaluatieformulieren 

Ook kan er interessante informatie over de leerlingen worden verzameld aan de hand van zelfevaluatieformulieren die leerlingen invullen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen eerlijker zijn over hun eigen prestaties wanneer zij zaken individueel mogen overbrengen (Marzano, 2016). 

Het doel van de toepassing van differentiatie zal per les, docent en periode verschillen. Aan de rechterkant van deze pagina is een voorbeeldevaluatieformulier terug te vinden deze is aan te passen op de gewenste leerdoelen en/of inhoud. 

Binnen de zelfevaluatie is het belangrijk dat leerlingen zelf nagaan of ze de gestelde doelen hebben gehaald. 
Binnen evaluatieformulieren valt daarom te denken aan vragen als: 

• Hoe heb je aan het gestelde doel gewerkt?
• Heb je de gestelde doelen gehaald?
• Hoe weet je dat?
• Waaraan kan ik zien dat je de doelen hebben gehaald?
• Wat heb je voor nieuws geleerd?
• Wat kan beter en waarom juist dat?